info@azhbr.gov.al
Tel: 08008383
E hënë – E premte

Vende Pune

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare_SPK_Korçë

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak_SPK-Agropika Korçë

Njoftim punësimi – Tetor 2020

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare_Shtator 2020

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak_Shtator 2020

Njoftim punësimi_ RISHPALLJE

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare – Gusht 2020

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak – Gusht 2020

Njoftim punësimi – Gusht 2020

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare – “Specialist DPAP”

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak – “Specialist DPAP”

Njoftim punësimi – “Specialist DPAP”

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare – “Agropika Tiranë”

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak “Agropika Tiranë”

Njoftim punësimi – “Specialist Info-Aplikimi në AGROPIKËN TIRANE” – 2020

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare – “Nëpunës informacioni” – Qershor 2020

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak – “Nëpunës informacioni 2”

Njoftim punësimi – “Nëpunës Informacioni 2”

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare – Maj 2020 – “Nëpunës Informacioni”

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare – Maj 2020 – “Pozicionet në Agropikën Pogradec dhe Përmet”

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak – “Nëpunës informacioni”

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak – “Pozicionet në Agropikën Pogradec dhe Përmet” 2020

Njoftim punësimi – “Nëpunës Informacioni”  2020

Njoftim punësimi – “Pozicionet në Agropikën Pogradec dhe Përmet” 2020

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare – Shkurt 2020

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit – Shkurt 2020

Njoftim punësimi – Shkurt 2020