info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Vende Pune

Njoftim punësimi – AGROPIKA ELBASAN 2021

Njoftim punësimi – Asistent i titullarit

Njoftim mbi rezultatet perfundimtare – Nepunes Informacioni

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit per pozicionet e shpallura nga AZHBR

Njoftim punësimi – Nëpunës Informacioni AZHBR Qendër

Njoftim mbi Rezultatet përfundimtare – Agropika Tiranë

Njoftim mbi Vlerësimin paraprak – Specialist Info-aplikim Agropika Tiranë

Njoftim punësimi – Agropika Tiranë

Njoftim mbi Rezultatet përfundimtare – Specialist Promocioni

Njoftim mbi Vlerësimin paraprak – Specialist Promocioni

Njoftim punësimi – Specialist Promocioni dhe Komunikimi 02.08.2021

Njoftim mbi Rezultatet përfundimtare – Agropika Elbasan

Njoftim mbi Vlerësimin paraprak – Agropika Elbasan

Njoftim punësimi – Rishpallje – Elbasan

Njoftim mbi Rezultatet përfundimtare – Agropika Vlorë/Elbasan

Njoftim mbi Vlerësimin paraprak – Agropika Vlorë/Elbasan

Njoftim punësimi – Rishpallje

Njoftim mbi Rezultatet përfundimtare – Agropika Vlorë/Elbasan

Njoftim punësimi – Specialist Infoaplikimi Agropika Vlorë 

Njoftim mbi Rezultatet perfundimtare – Specialist Audit

Njoftim mbi Vlerësimin paraprak – Specialist Auditi

Njoftim punësimi – Specialist Auditi

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare – Specialist IT

Njoftim mbi vlerësimin paraprak – Specialist IT

Njoftim punësimi – Specialist IT

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare – Specialist – SK

Njoftim mbi vlerësimin paraprak – Specialist

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare – Asistent titullari

Njoftim punësimi – Specialist – SK

Njoftim mbi Vlerësimin paraprak – Asistent Titullari 01.02.2021

Njoftim punësimi – Asistent Titullari

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare – Agropika Fier

Njoftim mbi vlerësimin paraprak – Specialist Info-aplikim – Agropika Fier

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare – Asistent – Nëpunës Informacioni

Njoftim mbi vlerësimin paraprak – Asistent – Nëpunës Informacioni

Njoftim punësimi – AGROPIKA FIER

Njoftim punësimi – Asistent Titullari

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare_SPK_Korçë

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak_SPK-Agropika Korçë

Njoftim punësimi – Tetor 2020

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare_Shtator 2020

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak_Shtator 2020

Njoftim punësimi_ RISHPALLJE

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare – Gusht 2020

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak – Gusht 2020

Njoftim punësimi – Gusht 2020

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare – “Specialist DPAP”

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak – “Specialist DPAP”

Njoftim punësimi – “Specialist DPAP”

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare – “Agropika Tiranë”

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak “Agropika Tiranë”

Njoftim punësimi – “Specialist Info-Aplikimi në AGROPIKËN TIRANE” – 2020

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare – “Nëpunës informacioni” – Qershor 2020

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak – “Nëpunës informacioni 2”

Njoftim punësimi – “Nëpunës Informacioni 2”

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare – Maj 2020 – “Nëpunës Informacioni”

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare – Maj 2020 – “Pozicionet në Agropikën Pogradec dhe Përmet”

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak – “Nëpunës informacioni”

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak – “Pozicionet në Agropikën Pogradec dhe Përmet” 2020

Njoftim punësimi – “Nëpunës Informacioni”  2020

Njoftim mbi Vlerësimin paraprak – Specialist Promocioni

Njoftim punësimi – “Pozicionet në Agropikën Pogradec dhe Përmet” 2020

Njoftim mbi rezultatet përfundimtare – Shkurt 2020

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit – Shkurt 2020

Njoftim punësimi – Shkurt 2020