info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Udhëzuesi dhe Anekset për Aplikantët

Udhezuesi per Aplikantet (Shqip)

Aneks 1.1 Formular Aplikimi për Masën 1 Investime fizike në fermë

Aneks 1.2 Formular Aplikimi për Masën 3 Investime në Agropërpunim

Aneks 1.3 Formular Aplikimi për Masën 7 Diversifikimi i Fermës

Lexo më shumë..