info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Kejvi Liçaj, një frymëzim për të rinjtë

  Kejvi, 24 vjeç me anë të punës së tij bëhet një nga…

Klarida Semanjaku

M1 – Meat

BIO PRODUCTS SHPK

Ndertim Kompleksi Begtoral per mish gjedhi dhe te imtash

GREEN FARM ALBANIA SHPK

Projekti ka te beje me rikonstruksionin e ambienteve ekzistuese te akomodimit te kafsheve. Ambiente akomoduese per bagetite, dele, dhi dhe derra perfshire ato te insiminimit dhe padoqet ato te ushqyrjes me gji, rritjes se porsalindureve, ushqyrjes , vendet e nderzimit dhe ato te mbajtjes se te vegjelve. Ambiente per ruajtjen e makinerive, pajisjeve dhe ushqimit, ambiente per largimin e plehut dhe trajtimin e ujrave te zeza dhe rrjedheve.Projekti perfshin pajisjet per ventilimin e ajrit te padster per kafshet dhe pajisjet per pastrimin dhe largimin e plehut.

Klaudia Neli

M1 – Milk

Andi Kokoneshi PF

M1 – Milk