info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Sektori i Riskut, Parandalimit të Mashtrimit, Analizës dhe Raportimit

Sektori i Riskut, Parandalimit të Mashtrimit, Analizës dhe Raportimit luan një rol të rëndësishëm lidhur me identifikimin e riskut, investigimin, raportimin e rasteve të parregullsive dhe mashtrimeve të konstatuara gjatë ushtrimit të veprimtarisë së institucionit si dhe analizën dhe raportimin e aktiviteteve të AZHBR sipas procedurës së raportimit.

Sektori i Riskut, Parandalimit të Mashtrimit, Analizës dhe Raportimit është përgjegjës për përmbushjen e funksioneve të mëposhtme:

Lexo më shumë..