info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Sektori i Promocionit dhe Komunikimit

Sektori i Promocionit dhe Komunikimit është krijuar për përmirësimin dhe rritjen e imazhit të AZHBR, informimin e publikut për programet e mbështetjes që ofrohen nga burime të ndryshme financimi për bujqësinë dhe zhvillimin rural, promovimin e punës së Agjencisë dhe aktiviteteve të saj dhe forcimin e prezencës së AZHBR në media. Sektori i Promocionit dhe Komunikimit është përgjegjës për përmbushjen e funksioneve të mëposhtme:

Detyrat kryesore të Sektorit janë:

  • Mbikqyrja e rubrikave në website të AZHBR: azhbr.gov.al dhe Programit për Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural – IPARD II, financuar nga Bashkimi Europian dhe Qeveria Shqipëtare: Ipard.gov.al,
  • Pasqyron dhe paraqet në faqen zyrtare të Agjencisë takimet dhe aktivitetet e institucionit,
Lexo më shumë..