info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Sektori i Përafrimit të Legjislacionit dhe Ndihmës së Huaj (SPLNH)

Sektori i Përafrimit të Legjislacionit dhe Ndihmës së Huaj është përgjegjës për monitorimin e legjislacionit të B.E dhe atij Shqipëtar, vlerësimin e procedurave dhe përputhshmërinë me bazën ligjore. Sektori i Përafrimit të Legjislacionit dhe Ndihmës së Huaj ka një sërë funksionesh në përgjegjësi të tij, si më poshtë:

Detyrat kryesore të Sektorit janë:

  • Azhornimi i përditshëm me ndryshimet në legjislacionin e BE dhe Shqipëtar që lidhen me veprimtarinë e AZHBR-së,
Lexo më shumë..