info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Sektori i Auditimit të Brendshëm

Sektori i Auditimit të Brendshëm (SAB), në rolin dhe misionin e tij jep siguri objektive në mënyrë të pavarur, përmirëson veprimtarinë dhe performancën e AZHBR-së, duke shtuar vlerën. SAB, organizohet si një njësi e pavarur në AZHBR në varësi të titullarit të institucionit.

Përgjegjësitë e Sektorit të Auditimit të Brendshëm:

Sektori i Auditit të Brendshëm është përgjegjës për përmbushjen e funksioneve të mëposhtme:

Lexo më shumë..