info@azhbr.gov.al
Tel: 08008383
E hënë – E premte

Organigrama e AZHBR

Rregullore për punën e administratës gjatë gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga COVID-19.

Shiko rregulloren