info@azhbr.gov.al
Tel: 08008383
E hënë – E premte

Modeli I Kërkesës Për Informacion Publik