AGJENCIA PËR ZHVILLIM BUJQËSOR DHE RURAL 

LAJMET E FUNDIT

Takim me fermerët e qarkut Fier mbi mundesitë e mbështetjes në nivel ferme
Takim me fermerët e qarkut Fier mbi mundesitë e mbështetjes në nivel ferme
Lexo më shumë...
Aktiviteti përmbyllës i projektit IPA 2011 “Mbështetje për bujqësinë dhe zhvillimin rural” (SARD-IPARD)
Aktiviteti përmbyllës i projektit IPA 2011 “Mbështetje për bujqësinë dhe zhvillimin rural” (SARD-IPARD)
Lexo më shumë...
Zhvillimi i Blegtorisë në zonën e Fierit përmes mbështetjes financiare nga Ministria e Bujqesise.
Zhvillimi i Blegtorisë në zonën e Fierit përmes mbështetjes financiare nga Ministria e Bujqesise.
Lexo më shumë...
Panariti propozon amnisti për fermerët debitorë ndaj AZHBR
Panariti propozon amnisti për fermerët debitorë ndaj AZHBR
Lexo më shumë...
Finalizimi i marrëveshjes për rindërtimin e zhvillimin e agrobiznesit në Shqipëri
Finalizimi i marrëveshjes për rindërtimin e zhvillimin e agrobiznesit në Shqipëri
Lexo më shumë...
Takim bashkëpunimi me Republikën e Francës
Takim bashkëpunimi me Republikën e Francës
Lexo më shumë...
Inagurimi i skemës së investimeve Krujë
Inagurimi i skemës së investimeve Krujë
Lexo më shumë...
Inagurimi i skemës së investimeve në bujqësi 2015 në Kukës
Inagurimi i skemës së investimeve në bujqësi 2015 në Kukës
Lexo më shumë...
Inagurimi i një pike grumbullimi, përpunimi dhe paketimi të fruta-perimeve në Lushnjë
Inagurimi i një pike grumbullimi, përpunimi dhe paketimi të fruta-perimeve në Lushnjë
Lexo më shumë...

NJOFTIME