AGJENCIA PËR ZHVILLIM BUJQËSOR DHE RURAL 

Takimi i Nënkomitetit ndërmjet Komisionit Evropian dhe Shqipërisë për “Bujqësinë dhe Peshkimin”
Takimi i Nënkomitetit ndërmjet Komisionit Evropian dhe Shqipërisë për “Bujqësinë dhe Peshkimin”
Lexo më shumë...
Trajnime mbi Funksionin e Agjencisë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural, sipas mekanizmave IPARD II
Trajnime mbi Funksionin e Agjencisë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural, sipas mekanizmave IPARD II
Lexo më shumë...
Trajnimi me përfituesit potencial të Projektit për Shërbime Mjedisore të financuar nga Banka Botërore dhe Qeveria Suedeze
Trajnimi me përfituesit potencial të Projektit për Shërbime Mjedisore të financuar nga Banka Botërore dhe Qeveria Suedeze
Lexo më shumë...
Jep mendimin tend per Bujqesine qe duam
Jep mendimin tend per Bujqesine qe duam
Lexo më shumë...
Shqipëria dhe Kroacia nënshkruajnë marrëveshje bashkëpunimi në fushën e bujqësisë
Shqipëria dhe Kroacia nënshkruajnë marrëveshje bashkëpunimi në fushën e bujqësisë
Lexo më shumë...
Takim pune dhe bashkëpunimi me Agjencinë e Pagesave në Kroaci
Takim pune dhe bashkëpunimi me Agjencinë e Pagesave në Kroaci
Lexo më shumë...

NJOFTIME